Înapoi

Descrierile produselor

Aspecte legale. Protecţia datelor

CONDIȚII DE UTILIZARE
Daca accesati site-ul www.selgros.ro (denumit in continuare Site-ul) inseamna ca acceptați necondiționat să vă conformați condițiilor de utilizare a acestuia, astfel cum sunt ele prevăzute îin cele ce urmează. Dacă nu acceptați aceste condiții vă rugăm să nu utilizați Site-ul. Selgros Cash & Carry SRL își rezervă dreptul de a actualiza și modifica prezentele Condiții în orice moment și fără nici o notificare prealabilă. Folosirea Site-ului in urma oricarei astfel de modificari semnifica acceptul dvs. neconditionat cu privire la respectivele modificari. De aceea, va sfatuim sa revedeti aceste Conditii de fiecare data cand folositi Site-ul.

FOLOSIREA SITE-ULUI
Acest Site este destinat punerii la dispoziția celor interesați de informatii cu privire la produsele comercializate în magazinele Selgros și cu privire la activitatea desfășurată de Selgros Cash & Carry SRL. Materialele publicate pe Site sunt puse la dispoziția utilizatorului pentru informarea personală a acestuia și nu sunt destinate folosirii lor în scop comercial. Folosirea Site-ului nu conferă utilizatorului niciun drept de a exploata, reproduce, publica, transmite sau distribui materialele publicate pe Site. Utilizatorul se obligă să folosească Site-ul cu bună credință și fără a încerca în vreun fel să aducă atingere securității acestuia.

DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALA
Toate materialele publicate, inclusiv imagini, texte, ilustrații, desene, fotografii, programe etc, publicate pe Site sunt proprietatea Selgros sau, după caz, sunt publicate cu acordul terților care dețin dreptul de proprietate industrială asupra acestor materiale și sunt supuse prevederilor legale privind dreptul de proprietate industrială, cu exceptia cazurilor în care se prevede expres altfel. Selgros își rezervă toate drepturile de proprietate industrială cu privire la materialele publicate pe Site, cu excepția celor care sunt proprietatea industrială a unui terț ce a autorizat publicarea acestora pe Site. Accesarea Site-ului nu conferă utilizatorului nici un drept de proprietate industrială. Orice referire la materiale puse la dispoziție pe Site de terți, precum și orice legături cu alte site-uri sunt pur informative și nu angajează în niciun fel răspunderea Selgros privind corectitudinea informațiilor astfel furnizate.

COLECTAREA DATELOR. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice societate SELGROS CASH & CARRY SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate gestiunii economico – financiară și administrativă, activităţilor de marketing, reclamă şi publicitate, emiterii legitimațiilor de client și îndeplinirii obligațiilor fiscale ce revin subscrisei prin depunerea declarațiilor privind impozitul reținut la sursă.

Comunicarea datelor cu caracter personal solicitate este obligatorie. În cazul în care nu comunicați datele cu caracter personal solicitate si nu sunteti de acord cu prelucrarea acestora, nu se vor putea emite legitimați de client pe numele dumneavoastră și nu veți putea participa la campaniile publicitare desfășurate on-line sau în magazinele SELGROS CASH & CARRY SRL.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: alte companii din același grup, parteneri contractuali ai operatorului, publicul pentru campaniile publicitare și ANAF numai în vederea îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale ce revin societății SELGROS CASH & CARRY SRL. Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite terților în vederea transmiterii de către aceștia de oferte, mesaje publicitare sau reclame.

Acceptul dumneavoastră privind utilizarea datelor cu caracter personal de către SELGROS CASH & CARRY SRL în scopuri de marketing, reclamă și publicitate poate fi revocat oricând, revocarea producând efecte numai pentru viitor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societăţii situat în Braşov, Calea Bucuresti, nr. 231, jud. Braşov.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

LIMITAREA RASPUNDERII
Materialele puse la dispoziție pe acest Site sunt cu titlu pur informativ. Selgros Cash & Carry SRL nu va putea fi ținut în niciun fel răspunzător pentru informațiile frunizate pe Site sau pentru modul în care utilizatorul folosește Site-ul și materialele publicate pe acesta. Selgros Cash & Carry SRL nu va putea fi ținut în niciun fel răspunzător pentru niciun prejudiciu, de orice natură, pe care Utilizatorul l-ar putea suferi ca urmare a folosirii Site-ului.
Pagina noastră online poate conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet. Prezentele indicaţii pentru protecţia datelor sunt valabile doar pentru pagina noastrǎ de internet. Vă rugăm să luaţi în considerare prevederile pentru protecţia datelor de pe paginile către care au fost create link-urile. Nu ne asumăm răspunderea şi nu ne însuşim conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. Responsabilitatea pentru conţinutul cu caracter ilegal, pentru prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste pagini le revine în exclusivitate operatorilor acestora.

CONTACT
Pentru orice întrebări sau informații vă invităm să folosiți modulul de Contact.

SELGROS CASH & CARRY S.R.L., Calea Bucureşti, nr.231, Braşov
Nr. R.C. J08/464/2001, C.I.F. RO11805367, Cont ROL nr. RO61RZBR0000060004661697
Raiffeisen Bank Braşov - Agenţia Braşov 1
Capital social : 288272740 lei, O.D.C.P nr. 3713